VNET-control integracja KD ROGER z GeoVision

VNET-CONTROL to narzędzie zintegrowanego zarządzania kontrolą dostępu, ułatwiające monitorowanie zachodzących zdarzeń oraz zwiększające bezpieczeństwo systemu.

 

 

    

 

     

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Monitorowanie           

      zdarzeń

      w czasie

      rzeczywistym

 

 

 

 

 

Monitorowanie

zdarzeń

w zapisanych

materiałach

archiwalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeglądanie historii zdarzeń

z możliwością jej filtracji

według ustalonych kryteriów

(np. przyznanie dostępu,

odmowa dostępu, przejście,

wyjście, powrót,

drzwi otwarte, rozbrojenie

kontrolera, …)

wraz z przypisanym do nich

materiałem wideo

 

 

 

 

Przyznawanie różnych poziomów

uprawnień operatorom aplikacji