Nowy wariant kamery GV-SD220 z zoomem optycznym 30-krotnym

Informujemy, że wprowadziliśmy do sprzedaży nowe warianty kamer szybkoobrotowych: GV-SD220-30X oraz GV-SD220-S30X, wyposażone w obiektywy moto-zoom o ogniskowej 4.3-129mm (zoom 30x). Pozostałe cechy kamer pozostają bez zmian.

Szczegółowy opis kamery tutaj: GV-SD220-30X. Szczegółowy opis kamery tutaj: GV-SD220-S30X